V.O.F. Estero

Duurzaam vervoer over water

Groen varen


Ons schip beschikt over de schoonste voortstuwing die op dit moment beschikbaar is voor dit type schip.

Het schip beschikt over een StageV-EURO6 motor met roetfilter en katalysator.


Cijfers:

in verhouding tot onze vorige motor.

30% minder brandstofverbruik = 30% Co2 reductie

99% minder stikstofoxiden (NOx)
99% minder roet (PM)


HVO (bio brandstoffen)

Deze motor is geschikt om op 100% HVO te draaien. Hiermee is een Co2 reductie van 100% mogelijk.